Aanmelden

Printversie inschrijfformulier

U kunt zich opgeven door onderstaand online-formulier in te vullen. U kunt ook de printversie van het inschrijfformulier downloaden en naar ons toesturen. Wij ontvangen uw inschrijving graag uiterlijk 1 augustus 2024.

LET OP: U kunt zich met printversie aanmelden via secretariaat@oranjebond.nl

Het inschrijfgeld voor het hele programma bedraagt € 85,- p.p.

In onderdelen:
Het inschrijfgeld voor alleen de vrijdagavond bedraagt € 15,- p.p.
Het inschrijfgeld voor alleen het congres (zaterdagochtend en –middag) bedraagt  € 45,- p.p.
Het inschrijfgeld voor het dinerbuffet op zaterdagavond bedraagt € 25,- p.p.

Het verschuldigde inschrijfgeld graag voor 1 augustus a.s. overmaken op de bankrekening van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen: IBAN NL 53 ABNA 04 44 43 33 33 onder vermelding van “Oranjecongres 2024” en de naam van uw vereniging/stichting/comité.

Alvast bedankt voor uw aanmelding!
Congrescommissie KBOV

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam contactpersoon
In verband met het vervoer, aanmelden deelnemers en catering zouden wij het fijn vinden om vooraf hiervan een beeld te krijgen.
Op de zaterdagmiddag is er een stadswandeling voor iedereen en de mogelijkheid om 1. Rondvaart te maken of 2. Museum Huis van Gijn te bezoeken
Als je je hebt opgegen om het museum te bezoeken, heeft u dan toevallig een museumjaarkaart?
Hier graag uw dieetwensen doorgeven voor de lunch en/of het diner.